21 juni 2005

Rentehobbel bij 5-jaarsperiode van eigenrisicodragen in de WGA

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 21 juni 2005 het CPB een aantal aanvullende vragen omtrent de rentehobbel in de WGA gesteld.

De bijlage bij de brief van SZW met de inzichten van SZW omtrent de rentehobbel is aan deze notitie toegevoegd. Onderstaand een reactie op het verzoek van SZW. Bij 30% eigenrisicodragers en een periode van eigenrisicodragen (en premiedifferentiatie) in de WGA van 5 jaar in plaats van 10 jaar bedraagt de netto rentehobbel volgens schatting van het CPB gecumuleerd ca. 500 mln euro. In 2006 bedraagt de netto rentehobbel circa 180 mln euro. De CPB-ramingen liggen dus iets onder de ramingen zoals door SZW gepresenteerd in de laatste kolom van tabel 1 van de brief van 21 juni jl. Uitgaande van een opslag van 60% zoals door de heer Kist geadviseerd, bedraagt de zogenoemde Kist-opslag dan 0,2% van de loonsom.