20 juni 2008

Rentehobbelopslag WGA in 2009

Net als voorgaande jaren heeft SZW het CPB enkele vragen gesteld in verband met het vaststellen van de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

 In de bijlage bij deze notitie is de brief van SZW d.d. 11 juni jl. met de vragen opgenomen. In deze Notitie beantwoordt het CPB de gestelde vragen.

Downloads