23 juni 2010

Rentehobbelopslag WGA in 2011

Net als voorgaande jaren heeft SZW het CPB enkele vragen gesteld in verband met het vaststellen van de rentehobbelopslag in de Werkhervattingsregeling voor Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA):
  • Hoe hoog is de rentehobbel in 2011 bij strikte toepassing van de in de memorie van toelichting van de Wet Invoeringswet WIA beschreven systematiek?
  • Welke correcties vanwege samenstellingseffecten en instroom vanuit het vangnet ZW adviseert het CPB hierop toe te passen?

De rentehobbel is van belang om eerlijke concurrentie tussen publieke (UWV) en private verzekeraars te bewerkstelligen. Een private verzekeraar heeft namelijk (tijdelijke) meerkosten omdat hij nog vermogen dient op te bouwen.

Downloads

Lees meer over