22 december 2010

Risico's en regulering van banken: werkt een uniforme regeling?

Gebruik makend van data voor meer dan 200 banken uit 21 OECD landen voor de periode 2002 tot 2008 onderzoeken we het effect van bankregulering en supervisie op bankrisico.

Supervisie en regulering van kapitaal en van toegang tot markten hebben een significant effect op ‘kapitaal- en asset risico’, terwijl supervisie en regulering van activititeitsrestricties, private monitoring, markttoegang en liquiditeit een significant effect hebben op ‘liquiditeits- en marktrisico’.

Quantile regressies suggereren dat het effect van regulering en supervisie verschilt per bank: de meeste indicatoren van bankregulering en supervisie hebben geen significant effect op banken met een laag risico, terwijl ze wel effect hebben op banken met een hoog risico.

Auteurs

Jeroen Klomp
Jacob de Haan (DNB)