17 april 2007

SAFFIER; een 'multi purpose'-model van de Nederlandse economie voor analyses op korte en middellange termijn.

Voor analyses en ramingen op korte en middellange termijn maakt het Centraal Planbureau (CPB) sinds eind 2004 gebruik van het macro-econometrische model SAFFIER.

Het model is ontstaan uit de integratie van het kwartaalmodel SAFE en het jaarmodel JADE. Bijzonder aan SAFFIER is dat sprake is van één model in twee hoedanigheden. De kwartaalversie van het model wordt gebruikt voor de korte-termijnramingen, terwijl de jaarversie bij middellange-termijnanalyses wordt ingezet. De kwartaal- en jaarversie van SAFFIER verschillen inhoudelijk alleen voor wat betreft de specificatie van de vertragingsstructuren.

Alle overige (niet-technische) specificaties zijn in beide modelversies identiek. Tegelijk met de integratie van SAFE en JADE is ook een aantal inhoudelijke vernieuwingen aangebracht. Het gaat daarbij met name om de loonvergelijking, waarbij de elasticiteit van de replacement rate niet langer constant is, maar afhangt van de krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast bevat SAFFIER een geactualiseerd blok voor de collectieve sector en nieuwe vergelijkingen voor de particuliere consumptie, de (weder)uitvoer, de voorraadvorming en de huizenprijs.

Dit is een Engelstalige publicatie. De Nederlandstalige versie is gepubliceerd als CPB Document 123.

Auteurs

Johan Verbruggen