16 september 2008

Samenstelling van de groei van het BBP in een paar Europese landen en de Verenigde Staten

De samenstelling van de economische groei kan op twee manieren worden geanalyseerd. Op de ‘traditionele’ manier wordt de groei van het BBP uitgesplitst door de totale invoer af te trekken van de uitvoer.

Deze benadering onderschat het belang van de uitvoer voor de groei van het BBP en overschat het belang van binnenlandse bestedingen. Op de alternatieve manier, zoals voorgesteld in dit memorandum, wordt de invoer toegekend aan alle bestedingscategorieën. Hoewel deze ‘invoergecorrigeerde methode’ ingewikkelder is dan de ‘traditionele methode’, heeft deze methode het grote voordeel dat de bestedingscategorieën die bijdragen aan de groei van het BBP, beter inzicht verschaffen waarom de groei van het BNP vertraagd of versneld. De methodologie en de eisen die worden gesteld aan de data om het invoergedeelte van de finale vraag te kunnen berekenen, en de gevolgtrekkingen voor de uitsplitsing van de reële groei van het BBP, worden besproken.

Voor zes Europese landen en de Verenigde Staten laat dit memorandum zien dat toepassing van de alternatieve methode, een nogal verschillend economisch verhaal verteld.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Johan Verbruggen

Lees meer over