9 juni 1992

Scanning the future; een lange termijn scenariostudie van de Nederlandse economie 1990-2015

De download bevat de inhoudsopgave, de samenvatting en introductie. De overige hoofdstukken zijn bijgevoegd als bijlage.

Bijna elke beslissing die door beleidsmakers bij de overheid en in het bedrijfsleven wordt genomen, is gebaseerd op een visie op  de toekomst. Een lange termijn visie is vaak vereist bij overheidsbeleid op het gebied van milieu, energie, ruimtelijke ordening, internationale samenwerking, onderwijs en sociale zekerheid.

Deze lange termijn studie heeft een tijdshorizon van 25 jaar.

Dit is een Engelstalige publicatie.