17 februari 2006

Schaalvoordelen en imperfecte concurrentie in WorldScan

WorldScan, het Toegepast Algemeen Evenwichtsmodel voor analyse van internationaal beleid en lange termijn scenariostudies, wordt regelmatig toegepast op het CPB. De productietechnologie in het model is die van constant schaalrendement en de marktstructuur wordt gekenmerkt door perfecte concurrentie.

Het is echter een bekend feit dat veel sectoren, zoals de industrie en de dienstverlening, toenemende rendementen laten zien en bedrijven niet perfect concurreren. Om het model aan te passen aan de realiteit is het nodig om het model uit te breiden. Daarnaast hebben verschillende onderzoeksprojecten een identificatie van schaalvoordelen nodig om goede welvaartsanalyses te kunnen uitvoeren.

In dit memorandum wordt de literatuur over schaalvoordelen en imperfecte concurrentie beoordeeld en wordt een analyse gemaakt welke benadering het meest geschikt is om in WorldScan te implementeren.

Het lijkt het meest efficiënt om voor deze doelstellingen het model uit te breiden met een uitgebreide Dixit-Stiglitz benadering. Simulaties met een samengestelde versie  van WorldScan laten zien dat de effecten van het opnemen van schaalvoordelen significant zijn. Klaarblijkelijk kunnen sectoren met toenemende rendementen in een ‘liberalisatie scenario’ beter gebruik maken van  hun technologie dan sectoren met constante rendementen, wat aanzienlijke toenames in productie en export voor deze sectoren  impliceert. De conclusie is dan ook dat de uitbreiding van het model ruimte geeft voor het identificeren van voorheen niet waargenomen  welvaartseffecten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Roland de Bruijn