27 november 2003

Schuld- en vermogensposities van de particuliere sector in de Verenigde Staten

Dit memorandum is een achtergrondmemorandum bij het kader 'Hebben Amerikaanse gezinnen te hoge schulden?' in het Centraal Economisch Plan 2003.

Daarnaast diende het memorandum als bouwsteen voor de Macro Economische Verkenningen 2004. Het doel van dit memorandum is:

  1. het verschaffen van indicatoren over schuld- en vermogensposities per sector ,
  2. het analyseren van de huidige situatie met behulp van die indicatoren, en
  3. het aangeven van de mogelijke gevolgen voor de reële economie op middellange termijn.

Auteurs

Jan Lemmen