28 november 2008

Second opinion kKBA rapportage in de MIRT-Verkenning Zeetoegang IJmond

De overslag in de havens van het Noordzeekanaalgebied laat al een aantal jaren een forse groei zien.

Naar aanleiding daarvan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een verkenning opgestart waarin maatregelen worden geanalyseerd om congestie bij de sluizen bij IJmuiden te voorkomen. Het CPB heeft een second opinion gemaakt van de kengetallen kosten-batenanalyse die in dat kader door ECORYS is gemaakt.

Lees meer over