17 november 2006

Second Opinion MKBA Functie volgt Peil

In de mkba 'Peil volgt Functie' (Witteveen + Bos en Ecorys, 2006) worden de kosten en baten van alternatieve inrichtingsplannen voor het veenweidegebied geschat.

Centraal in deze plannen staat een vernatting van het gebied. Uitvoering ervan levert in de mkba-berekening netto welvaartsbaten op. Bij een geringe vernatting bedraagt de netto baat 190 miljoen euro; bij een grotere vernatting 429 miljoen euro.

Downloads

Lees meer over