15 februari 2007

Second opinion op de Beleidsstrategie Binnenvaart

Het Directoraal-Generaal Transport en Luchtvaart van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen op de studie "Beleidsstrategie Binnenvaart" uitgevoerd door Policy Research Corporation (PRC).

Om tot een beleidsstrategie te komen heeft PRC eerst een marktanalyse uitgevoerd.  Die marktanalyse is inmiddels aangevuld met een kwantitatieve analyse van potentiële beleidsmaatregelen. Op basis van deze twee ingrediënten, de marktanalyse en de beleidsanalyse, heeft PRC een integrale beleidsstrategie geformuleerd.

Lees meer over