8 februari 2006

Second opinion op de KBA Planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere

In deze kosten-batenanalyse worden drie hoofdalternatieven onderzocht om de congestie aan de zuid-oostkant van Amsterdam te verminderen:
  • Nulplusalternatief: een landelijk systeem van beprijzen van het wegverkeer;
  • Stroomlijnalternatief: uitbreiding van de bestaande rijkswegen A1/A6/A9/A10 in de regio, waaronder aanpassing van de Gaasperdammerweg, hetzij bovengronds, hetzij verdiept;
  • Verbindingsalternatief: een nieuwe verbinding om de A6 en de A9 rechtstreeks op elkaar aan te sluiten, hetzij bovengronds, hetzij in een korte boortunnel; tevens worden overige wegen in het studiegebied uitgebreid.

Daarnaast zijn een groot aantal subvarianten onderzocht, is een risico-analyse uitgevoerd en zijn gevoeligheidsanalyses toegevoegd.

Lees meer over