28 september 2006

Second opinion op de KBA Regionale Bereikbaarheidsprojecten, alternatieven Zuiderzeelijn

De methodiek die door Ecorys is toegepast bij de KBA's van wegenprojecten is naar de mening van het CPB correct.

In die KBA's scoren de projecten Ringweg Groningen (variant 2) en bereikbaarheid Leeuwaarden positief. Het analyseren van de OV light projecten in één pakket in het transportmodel is problematisch als de baten van afzonderlijke projecten bepaald moeten worden. Alle OV light projecten lijken sterk negatieve resultaten op te leveren, met uitzondering van het project Kolibri Regionale Q-liners. Dit project zou verder moeten worden geanalyseerd.

Lees meer over