30 november 2007

Second Opinion op de KBA varianten Eerste Stap Anders Betalen voor Mobiliteit

De Projectorganisatie van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een second opinion uit te brengen over de kentallen kosten-batenanalyse (KBA) van mogelijkheden van een eerste stap voor de invoering van prijsbeleid voor het wegverkeer in het kader van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM).

Het CPB komt tot de conclusie dat op hoofdlijnen de geëigende methodieken correct zijn toegepast. Ondanks het positieve beeld plaatst het CPB enkele kanttekeningen.

Lees meer over