4 juli 2008

Second opinion op de kengetallen kosten-batenanalyseA4 Benelux - Klaaswaal

Deze notitie betreft een second opinion op een kengetallen KBA van de A4 Benelux - Klaaswaal (A4BK). Het project behelst de aanleg van een autosnelweg van het Beneluxplein naar de A29 bij Klaaswaal in de Hoeksche Waard.

 Deze weg vormt een kortere verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen. Het CPB kan zich vinden in de conclusie van de KBA dat in de meeste scenario's de A4BK zal leiden tot een positief maatschappelijk kosten-baten saldo waarbij geen rekening gehouden is met eventuele indirecte baten en met de negatieve effecten op natuur en landschap en dat bij hogere investeringskosten de uitkomst omslaat.

Wel dienen de uitkomsten in de context van een bredere probleemanalyse geplaatst te worden. Onderzocht is de publieke variant. Aspecten van publiek-private samenwerking zijn geen onderdeel van deze second opinion.

Lees meer over