10 februari 2012

Second Opinion op de MKBA ZuidasDok

CPB: ondertunneling A10 bij Zuidas onrendabel

Persbericht
De geplande ondertunneling van de A10 ter hoogte van NS-station Amsterdam Zuid is onrendabel. De baten van dit project zijn fors overschat, zo blijkt uit een second opinion door het CPB op de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) ZuidasDok MLT van de Projectorganisatie ZuidasDok.
No title

Andere projecten zijn mogelijk rendabel of zeker rendabel, zo stelt CPB-onderzoeker Ioulia Ossokina vast.

Het investeringsvoorstel ZuidasDok MLT omvat vier deelprojecten:

 • ondertunneling van de (verbrede) snelweg en bouw bus/tram terminal op de tunneldaken;
 • bovengrondse verbreding van de snelweg A10 Zuid;
 • verbeteringen van station Amsterdam Zuid;
 • verplaatsen eindpunt binnenlandse Hogesnelheidslijn (HSL) van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuid.

De baten van de ondertunneling, met name de waarde van de nieuwe openbare ruimte op de tunneldaken, wordt op 360 miljoen euro geschat. Dat is niet realistisch, gezien de beperkte omvang van deze fysieke verandering. Daar kunnen de baten van de tram/bus terminal die voorzien is op de tunneldaken niet tegenop.

Bovengrondse wegverbreding is in potentie rendabel, net als het beter benutten van de stationsterminal. Voor beide projecten kan verder gekeken worden naar mogelijkheden om de opbrengsten te optimaliseren. Het verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse HSL is zonder meer een rendabel project, hoewel nog wel naar de kosten en baten van extra drukte rond station Zuid, en minder drukte rond station Centraal, moet worden gekeken.

Het CPB treedt bij projecten van nationaal belang op als uitvoerder van MKBA’s, of als onafhankelijke toetser door het geven van een second opinion.

Het CPB is gevraagd om een Second Opinion te geven op de MKBA van het investeringsvoorstel ZuidasDok MLT van de Projectorganisatie ZuidasDok. Het investeringsvoorstel ZuidasDok MLT omvat 4 deelprojecten. De deelprojecten kunnen in belangrijke mate onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd en er kan afzonderlijk een beslissing over de uitvoering ervan worden genomen. Om een zuiver beeld te krijgen, dient elk deelproject afzonderlijk te worden afgewogen op kosten en baten. De deelprojecten zijn:

 • (i) bovengrondse verbreding van de snelweg A10 Zuid inclusief ontvlechting van kruisende verkeersstromen bij de knooppunten Nieuwe Meer en Amstel;
 • (ii) ondertunneling van de (verbrede) snelweg ten hoogte van station Amsterdam Zuid en realisatie van een nieuwe bus/tram terminal op de tunneldaken;
 • (iii) capaciteitsverhogende benuttinginvesteringen in station Amsterdam Zuid;
 • (iv) verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse Hoge Snelheidslijn (HSL) van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuid.

Project (i) Bovengrondse wegverbreding A10 Zuid met ontvlechting bij de knooppunten: 

 • In potentie een rendabel project.
 • Het kan lonen om naar optimalisatiemogelijkheden te kijken.

Project (ii) Ondertunneling van de (verbrede) snelweg ten hoogte van station Amsterdam Zuid plus nieuwe bus/tram terminal op de wegtunnels:

 • Onrendabel project, de baten zijn fors overschat.
 • De netto baten van de bus/tram terminal zijn positief, maar lang niet voldoende om de investering in de wegondertunneling rendabel te maken.

Project (iii) Capaciteitverhogende benuttinginvesteringen in de stationsterminal:

 • In potentie een rendabel project.
 • Het kan lonen om naar optimalisatiemogelijkheden te kijken.

Project (iv) Verplaatsen van het eindpunt van de binnenlandse HSL van Amsterdam Centraal naar Amsterdam Zuid:

 • Een rendabel project.

Auteurs

Ioulia Ossokina

Lees meer over