17 september 2008

Second Opinion van de KBA van weguitbreidingen in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere

In het kader van fase 2 van de tracé-m.e.r.-procedure naar uitbreiding van het wegennet in de corridor Schiphol-Amsterdam-Almere heeft Arcadis een maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) uitgevoerd.

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft het CPB gevraagd een toetsing van deze KBA uit te voeren. Deze notitie bevat de bevindingen van het CPB terzake. De in deze notitie verwoorde second opinion heeft betrekking op het Eindrapport van de KBA van Arcadis van 10 september 2008 .

Lees meer over