3 april 2001

Sectorale arbeidsproductiviteitontwikkeling op middellange termijn

In de periode 2002-2006 versnelt de structurele groei van de arbeidsproductiviteit voor de gehele Nederlandse economie met iets meer dan een ¼%-punt tot 1¾% per jaar ten opzichte van de groei in de jaren negentig. De versnelling valt toe te schrijven aan de gestegen bijdrage van de kapitaalintensiteit en aan het toenemende belang van de ICT-sector.

Dit memorandum dient als achtergrond notitie bij CPB Document No.1 en geeft een sectorale onderbouwing van de structurele groei van de arbeidsproductiviteit in de periode 2002-2006. Vanwege onzekerheden is naast de centrale projectie gewerkt met twee varianten, waarbij ICT een belangrijke rol speelt. In de lage variant zwakt het effect van ICT op de economie af. In de hoge variant, daarentegen, continueert de ICT-sector haar hoge arbeidsproductiviteitsstijging van recente jaren. Bovendien profiteert in die variant de rest van de economie van het toepassen van ICT in het productieproces, waardoor efficiënter wordt geproduceerd. De marge rondom de centrale projectie bedraagt ¼%-punt per jaar. Ondanks een verwachte versnelling in de productiviteitsgroei blijft het tempo van Nederland achter vergeleken bij dat in de EU en de VS. In vergelijking met de EU wordt de productiviteitsgroei geremd doordat ons land al een erg hoog productiviteitsniveau heeft. Een andere bedrijfstaksamenstelling en andere meetmethoden zijn verklarende factoren in de vergelijking met de VS.

Auteurs

Henry van der Wiel

Lees meer over