1 februari 1999

Sectorale productiviteitsgroei en O & O spillovers in Nederland

Dit onderzoeksmemorandum onderzoekt empirisch of O&O-spillovers belangrijk zijn en of ze afkomstig zijn van binnenlandse dan wel buitenlandse activiteiten.

Gegevens voor elf bedrijfstakken worden gebruikt om de invloed te verklaren op de totale factor productiviteit van O&O door de bedrijfstak zelf, door andere Nederlandse bedrijfstakken en door buitenlandse bedrijfstakken. We ontdekken dat binnenlandse O&O van belang is voor de Nederlandse economie. De elasticiteit van de totale factor productiviteit met betrekking tot O&O is ongeveer 35% voor O&O door de bedrijfstak zelf en 18% voor O&O door andere Nederlandse bedrijfstakken. Ook buitenlandse O&O heeft een aanzienlijke invloed. De elasticiteit voor de Nederlandse productie is 7½%. De (indirectie) effecten van binnenlandse O&O is daarom groter dan dat van buitenlandse O&O, grotendeels als gevolg van bestaande handelspatronen. Onze bevindingen suggeren ook dat meer O&O de absorptie van buitenlandse technologieën versnelt. Deze resultaten worden bevestigd door een analyse waar we productie en dienstverlening afzonderlijk bekijken. We ontdekken een verschil: O&O in de dienstverlenende sectoren helpt bij het absorberen van buitenlandse technologieën, terwijl O&O in de productie dat niet doet.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Paul Tang
Bas Jacobs
Richard Nahuis

Lees meer over