1 januari 1997

Sociale prestaties en fiscaal beleid: een toepassing op MIMIC

In traditionele macro-economische modellen wordt consumptie in zijn geheel vaak gezien als een indicatie voor maatschappelijke welvaart.

In dit onderzoeksmemorandum wordt gebruik gemaakt van een meer algemeen begrip van welvaart. Wij stellen een criterium voor dat gelijkwaardigheid van huishoudens en het wegen van inkomens mogelijk maakt. Dit criterium, de zogenaamde `sociale prestaties", maakt het mogelijk vrije tijd expliciet te waarderen. Het wordt toegepast op MIMIC, een algemeen evenwichtsmodel van de Nederlandse economie. Acht manieren voor fiscale beleidshervormingen worden kritisch beoordeeld.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

G. van Steen

Lees meer over