18 oktober 2012

Sociale zekerheid en macro-economische risico's in algemeen evenwicht

Dit artikel bestudeert de interactie tussen macro-economische risico's en een omslagstelsel van sociale zekerheid. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een toegepast algemeen-evenwichtsmodel met overlappende generaties van risico-averse huishoudens.
No title

De bronnen van risico zijn productiviteitsschokken en waarderingsschokken van de kapitaalgoederenvoorraad. Het risicoprofiel van pensioenen wijkt af van dat van financiële activa, omdat pensioenen gekoppeld zijn aan toekomstige lonen en productiviteit. Het model wordt gebruikt om de effecten te bespreken van veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid op arbeidsaanbod, private besparingen en op welvaart in een gesloten economie.

De auteur laat zien  dat een verandering van een beschikbaar uitkeringssysteem naar een beschikbaar premiesysteem in het algemeen welvaartsverbeterend is als de bestaande generaties gecompenseerd worden, terwijl een verandering van een beschikbaar uitkeringssysteem naar een prijs-geïndexeerd systeem in het algemeen welvaartsverslechterend is.  Het inkrimpen van het stelsel van sociale zekerheid geeft geen duidelijke resultaten: als de huidige generaties  worden gecompenseerd, zullen sommige toekomstige generaties welvaart verliezen, terwijl andere generaties winnen.

Auteurs

Peter Broer