27 augustus 2004

SP-voorstel fiscale behandeling eigen woning

De SP-fractie heeft het CPB gevraagd de budgettaire en koopkrachteffecten te bepalen van een wijziging van de fiscale behandeling van de eigen woning.

De voorgestelde Bijleen plus regeling leidt ertoe dat de aftrekbare hypotheekrente in box 1 niet hoger kan zijn dan bij een hypotheek met een looptijd van 30 jaar en 3% lineaire aflossing. Indien de hypotheekschuld groter is, doordat gedurende de looptijd minder of niet wordt afgelost, dan telt het meerdere deel van de schuld wel mee in box 3. Het voorstel geldt overigens alleen voor nieuwe gevallen. Bovendien wordt voorgesteld het eigenwoningforfait te verhogen tot 1,2%; daarnaast wordt een belastingvrije voet voorgesteld teneinde huishoudens met een modaal inkomen te compenseren.

Downloads