1 januari 1995

Specialisatie en prijsconcurrentie van Nederland en Duitsland bij de handel in industriële produkten

Doel van dit onderzoek is de interrelatie tussen Duitsland en Nederland op handelsgebied te analyseren naar de rol van specialisatie en (prijs-)concurrentie en vandaaruit toekomstperspectieven voor deze relatie te schetsen.

De analyse van de bilaterale handelsrelatie tussen Duitsland en Nederland is daarbij afgezet tegen bilaterale handelsrelaties van de beide landen met andere handelspartners en hun concurrentiepositie tegenover die van andere handelspartners. De analyse is daarbij uitgegaan van handel in produkten op het SITC-5-digit-niveau.

Uit dit onderzoek blijkt dat de handel tussen Duitsland en Nederland vrijwel het gehele pakketassortiment omvat. Zo gezien lijkt deze handel dus niet gekenmerkt door specialisatie en lijkt de traditionele handelstheorie niet actueel. Hetzelfde geldt overigens voor de bilaterale handel van Duitsland en Nederland met andere naburige landen. Bij de verdergaande analyse van de bilaterale handel aan de hand van een indeling naar hoogwaardigheid en met behulp van interindustry-trade indices, waarbij de omvang van de handel per produktgroep in de beschouwing wordt betrokken, blijken de Duitse en Nederlandse handel juist wel duidelijke trekken van specialisatie te vertonen.

Auteurs

A.C.J.M. de Graaf
Herman Noordman