19 februari 2010

Spitstarief en weguitbreiding in kosten-batenanalyses

Met de invoering van de kilometerheffing wordt ook een spitstarief ingevoerd. Dit spitstarief heft een tarief per kilometer op plaatsen en tijden waar veel congestie optreedt bovenop het basistarief dat overal en altijd geldt. Het doel ervan is de files op die punten/momenten te verminderen.

Deze notitie laat zien dat er een nauwe welvaartseconomische relatie is tussen weguitbreiding en spitstarief. Bouwen kan daarom een welvaartseconomisch rendabeler alternatief zijn voor beprijzen en andersom. Dat betekent dat als beide instrumenten beschikbaar zijn, ze in een kosten-batenanalyse ook beide in de beschouwing moeten worden betrokken.

Omdat een KBA van een wegproject een vergelijking maakt tussen het project en het best denkbare alternatief, is het nodig in die KBA een variant op te nemen met een spitstarief.

Lees meer over