10 december 2008

Stijgende zorguitgaven, nieuwe medische technologie en het Baumol effect

Dit paper presenteert schattingen van het Baumol-effect in de zorg op basis van paneldata van OESO-landen. Deze publicatie is Engelstalig.

Het aandeel van de zorguitgaven in het BBP stijgt in de meeste OESO-landen. Een mogelijke oorzaak is het zogenoemde Baumol-effect, dat optreedt indien de arbeidsproductiviteit in de zorg langzamer stijgt dan in de rest van de economie. Als bovendien de vraag naar zorg inelastisch is, dan neemt het aandeel van de zorguitgaven in het BBP toe. We vinden dat 1 procent arbeidsproductiviteitsgroei in de economie als geheel gepaard gaat met 0,5 procent groei van de reële zorguitgaven. Dit betekent dat arbeidsproductiviteitsgroei in de economie als geheel leidt tot hogere zorguitgaven.

Auteurs

Marc Pomp
Suncica Vujic

Lees meer over