25 maart 2009

Strijd om toetreding; spectrumrechten en benedenstroomse toetreding in draadloze telecommunicatie

We analyseren benedenstroomse toetreding en capaciteitsbeslissingen in een markt waar de verhandelbare licenties om radiospectrum te gebruiken in handen zijn van verticaal geïntegreerde duopolisten. Deze publicatie is Engelstalig.

Radiospectrum is een essentiële input voor draadloze telecommunicatie. Voorafgaand aan de bouw van hun netwerken kunnen de gevestigde spelers contracten aanbieden aan een toetreder. Ze kunnen de toetreder toegang geven tot hun eigen netwerk, of anders hem een deel van hun spectrumlicentie verkopen. De toetreder kan dan zijn eigen netwerk bouwen en zo actief worden op de markt. De handel in spectrumlicenties moet dan wel zijn toegestaan. We vinden dat de gevestigde spelers in een Cournotspel altijd toegang verlenen aan de toetreder. Dit komt doordat ze in een gedifferentieerde markt concurreren om de winst van de toetreder. Wanneer een toetreder een eigen netwerk bouwt, worden schaaleffecten niet optimaal benut. Toch kan het voor gevestigde spelers aantrekkelijk zijn om toegang te verlenen tot de eigen infrastructuur vanwege een strategisch effect. Door de capaciteitskeuze aan de toetreder te delegeren, kan de gevestigde speler zich namelijk committeren om minder agressief te concurreren. Hierdoor vermindert diens concurrent ook zijn capaciteit. De lagere totale capaciteit verhoogt de prijzen en daardoor de winst.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Gijsbert Zwart