5 juni 2015

Structurele determinanten van de groei in Europa

De moderne groeitheorie (Jones 2002) identificeert drie factoren die op lange termijn economische groei verklaren: technologische ontwikkeling, menselijk kapitaal en de kapitaalintensiteit van de economie. De afgelopen dertig jaar heeft de ontwikkeling van deze factoren tot gemiddeld 2,2 procent economische groei per jaar geleid in Europa.
No title

De komende decennia verwachten we een licht lagere economische groei van 1,4 procent op basis van deze factoren.

Lees ook CPB Policy Brief 2015/09 ‘Lessen uit zeven jaar stagnatie in de eurozone’ en het bijbehorende persbericht.

De bijdrage van de technologische ontwikkeling aan de groei zal naar verwachting gelijk zijn aan die van de afgelopen decennia. Het aantal onderzoekers, de kennisstandaard van deze onderzoekers en de kwaliteit van de middelen waarmee ze werken kunnen, zeker in opkomende economieën, nog sterk toenemen. Dit heeft een positief effect op economische groei wereldwijd.

De bijdrage van menselijk kapitaal aan de groei zal naar verwachting lager zijn dan de afgelopen decennia. Het educatieniveau van de Europese bevolking zal licht toenemen, maar niet met dezelfde snelheid als afgelopen jaren. Daarnaast krimpt de beroepsbevolking, waardoor er minder arbeidsaanbod is.

Op lange termijn past de kapitaalintensiteit zich aan aan de technologische ontwikkeling en aan de ontwikkeling van menselijk kapitaal. Er zijn veel onzekerheden omtrent groeiverwachting op lange termijn, met name waar het aankomt op de snelheid van de technologische ontwikkeling.

Auteurs

Nora Neuteboom
Jasper Lukkezen