12 november 2015

Structurele effecten variant overdraagbaarheid algemene heffingskorting, verhoging kinderbijslag en IB-tarieven

In het kader van de voorbereiding van de behandeling Belastingplan 2016 heeft het CPB de structurele werkgelegenheidseffecten berekend van een eenmalige verhoging van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, het vervolgens afbouwen ervan, in combinatie met verhoging kinderbijslag en tarieven 2e en 3e schijf inkomstenbelasting.
No title

De structurele effecten zijn berekend met het MICSIM-model van het CPB.  Daarbij is uitgegaan van het belastingstelsel en de demografie in 2016. De uitkomsten moeten echter worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten. Omdat personen tijd nodig hebben om hun gedrag aan te passen en omdat de conjunctuur invloed kan hebben op de uitkomsten, zullen de uitkomsten op de korte termijn afwijken van de langetermijnuitkomsten.

Downloads

Omslag CPB Notitie
Engels, Pdf, 353.6 KB

Auteurs

Henk-Wim de Boer

Lees meer over