27 september 2004

Structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt van een viertal voorstellen van de PvdA

De Tweede Kamerfractie van de PvdA heeft het CPB verzocht om de structurele arbeidsmarkteffecten te berekenen van een viertal specifieke maatregelen.

Het gaat om: (i) een loonkostenkorting voor jongeren, (ii) een loonkostenkorting voor ouderen, (iii) een bonus voor werkenden en (iv) twee maatregelen betreffende de financiering van kinderopvang: een reductie in de werkgeversbijdrage en in de ouderbijdrage. Bij elk van deze maatregelen wordt derhalve een specifieke lastenverlichting gegeven. Zonder aanvullend beleid zou daardoor het EMU saldo verslechteren.

Om dat te voorkomen wordt in de berekeningen het ontstane EMU-saldo van de overheid ex ante neutraal gemaakt door middel van een generieke lastenverzwaring in de loon- en inkomstenbelasting. Het onderstaande is dan ook op te vatten als een analyse van vier vormen van lastenverschuiving, dat wil zeggen: van een specifieke lastenverlichting die wordt gefinancierd door middel van een generieke lastenverzwaring.

Lees meer over