1 januari 1996

Structurele veranderingen in de vraag naar arbeid

Dit onderzoeksmemorandum onderzoekt waarom in Nederland de vraag naar arbeid is verschoven van laaggeschoolde naar hooggeschoolde arbeid.

Wij richten ons op de rol van de veranderingen in de relatieve lonen en de technologische vooruitgang. De symmetrische algemene McFadden kostenfunctie, voorgesteld door Diewert en Wales, wordt geschat voor de open en afgeschermde sectoren. De schattingen zijn gebaseerd op tijdreeksen voor de periode 1972-1993, die onlangs beschikbaar kwamen. Arbeidsbesparende technologische verandering verklaart het grootste deel van de verdringing van laaggeschoolde arbeid. De berekende elasticiteiten suggereren dat de substitutie tussen arbeid als geheel en kapitaal klein is. Substitutie speelt echter een bescheiden rol in de verschuiving van laaggeschoolde naar hooggeschoolde arbeid, vooral in de afgeschermde sectoren. Arbeid-kapitaal complementariteit lijkt relevant in beide sectoren.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Nick Draper
T. Manders

Lees meer over