1 april 2011

Systeemrisico in verschillende sectoren: Is de bancaire sector anders?

Dit onderzoek vergelijkt systeemrisico in de bancaire sector, de verzekeringssector, de bouwsector en de voedingssector. Om systeemrisico te meten, gebruiken we voor elke sector de extreme waarden van de fluctuaties in aandelenkoersen voor een tijdsvariërend panel van de 20 grootste bedrijven in de VS. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

We vinden dat systeemrisico significant groter is in de bancaire sector vergeleken met de andere drie sectoren. Dit resultaat blijft overeind als we corrigeren voor correlaties met algemene aandelenindex. Voor de niet-bancaire sector is de volgorde van hoog naar laag systeemrisico: verzekeringssector, bouwsector, en de voedingssector. De verschillen tussen de verzekeringssector en de bouwsector zijn niet meer significant na correctie voor correlaties met de aandelenindex. De correctie heeft een groter effect voor de bancaire sector en de verzekeringssector in vergelijking met de andere twee sectoren.

Auteurs

Michiel Bijlsma
Sander Muns