28 november 2001

Taxation and foreign direct investment; a synthesis of empirical research

Differences in company tax rates between EU-countries cause substantial distortions

Persbericht
Foreign direct investment is quite responsive to company tax rates. Therefore, tax rate differences within the EU have distorting effects on the functioning of the internal market.

Onze verontschuldigingen, er is geen Nederlandse vertaling van deze pagina.

Dit artikel bespreekt de empirische literatuur over de invloed van de vennootschapsbelasting op de allocatie van directe buitenlandse investeringen. 

De resultaten uit 25 empirische studies worden vergelijkbaar gemaakt door het berekenen van de semi-elasticiteit voor elke studie. Het gemiddelde voor deze elasticteit ligt rond de 3.3, d.w.z. een 1%-punt verhoging van de belasting in het gastland leidt tot een daling in de investeringen in dat land met 3.3%. Er is evenwel een aanzienlijke variatie tussen studies.

Door middel van meta analyse probeert dit artikel deze variatie te verklaren uit de onderliggende variatie in studie-karakteristieken. Het blijkt dat er systematische invloed is van het type data voor investeringen dat wordt gebruikt en het type belastingvoet. Er is geen systematische invloed van het systeem om internationale dubbele belastingheffing te voorkomen (vrijstelling versus korting systeem) op de elasticiteiten.

Auteurs

Ruud de Mooij
S. Ederveen