23 september 2013

Tegenbegroting 2014 van de ChristenUnie

Het CPB heeft op verzoek van de ChristenUnie de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de MEV 2014 zijn verwerkt.

In de tegenbegroting voor 2014 verlicht de ChristenUnie de EMU-relevante lasten met 2,4 mld euro. Met name de lasten op inkomen en arbeid, voor zowel bedrijven als voor gezinnen, worden verlaagd. De lasten op milieu worden juist verhoogd. De niet-EMUrelevante lasten worden verlaagd met 0,6 mld euro. De partij trekt 1,7 mld euro uit voor extra collectieve uitgaven, met name aan de sociale zekerheid, de zorg en ontwikkelingssamenwerking. De partij buigt 1,1 mld euro om, vooral op de sociale zekerheid en het onderwijs. De ChristenUnie laat het EMU-saldo in 2014 ex ante met 3,0 mld euro (0,5% bbp) verslechteren ten opzichte van de MEV. De ChristenUnie beperkt de hypotheekrenteaftrek verder en versnelt de fiscalisering van de AOW, wat na 2014 leidt tot een verbetering van het EMU-saldo.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 932.6 KB

Auteurs

Daniel van Vuuren