18 september 2014

Tegenbegroting 2015 van het CDA

Het CPB heeft op verzoek van het CDA de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2015 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2015, zoals deze door het CPB in de MEV 2015 zijn verwerkt.

Het CDA buigt in zijn tegenbegroting voor 2015 per saldo 0,3 mld euro om, met name op sociale zekerheid. Het CDA trekt extra geld uit voor met name defensie en bereikbaarheid. De partij verlicht de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 1,6 mld euro. De lasten op inkomen en arbeid en vermogen en winst worden verlaagd. Het CDA verslechtert in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2015 ex ante met 1,3 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads