16 september 2015

Tegenbegroting 2016 Partij van Vliet

Het CPB heeft op verzoek van de Partij van Vliet de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2016, zoals deze door het CPB in de MEV 2016 zijn verwerkt.

Partij Van Vliet buigt in zijn tegenbegroting voor 2016 per saldo 2,9 mld euro om. De ombuigingen betreffen vooral de zorgtoeslag en de loonkostensubsidie speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Partij Van Vliet trekt extra geld uit voor met name het verlagen van het eigen risico in de zorg; dit verhoogt de collectief gefinancierde uitgaven aan de zorg. De partij verlicht de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 1,5 mld euro. Vooral de overige lasten (btw) worden verlaagd. Partij Van Vliet verbetert in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2016 ex ante met 1,4 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads

Contactpersonen

Lees meer over