16 september 2015

Tegenbegroting 2016 van de SP

Het CPB heeft op verzoek van de SP de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2016, zoals deze door het CPB in de MEV 2016 zijn verwerkt.

De SP intensiveert in zijn tegenbegroting voor 2016 per saldo 3,2 mld euro, met name op zorg en sociale zekerheid. De partij verzwaart de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 1,6 mld euro. De lasten op vermogen en winst worden met name  verhoogd. De SP verslechtert in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2016 ex ante met 1,5 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads

Lees meer over