16 september 2015

Tegenbegroting 2016 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van GroenLinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2016 bezien.
No title

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2016, zoals deze door het CPB in de MEV 2016 zijn verwerkt.

GroenLinks intensiveert in zijn tegenbegroting voor 2016 per saldo 3,3 mld euro. De partij trekt met name extra geld uit voor het verlagen van de gaswinning in Groningen, energiebesparing in de industrie en de opvang van vluchtelingen. De partij verzwaart de EMU-relevante lasten voor bedrijven en gezinnen met 3,4 mld euro. GroenLinks houdt in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2016 ex ante onveranderd ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads

Contactpersonen

Lees meer over