21 september 2016

Tegenbegroting 2017 van D66

Het CPB heeft op verzoek van D66 de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2017, zoals deze door het CPB in de MEV 2017 zijn verwerkt.

D66 intensiveert in haar tegenbegroting voor 2017 per saldo 0,4 mld euro, voornamelijk in onderwijs. D66 trekt ook extra geld uit voor de kinderopvangtoeslag. De partij verzwaart de EMU-relevante lasten met 0,1 mld euro. Vooral de energiebelasting wordt verhoogd. Via de arbeidskorting vindt een lastenverlichting plaats. D66 verslechtert in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2017 ex ante met 0,2 mld euro ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads

Auteurs

Wim Suyker
Krista Hoekstra
Remco van Eijkel