21 september 2016

Tegenbegroting 2017 van GroenLinks

Het CPB heeft op verzoek van Groenlinks de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2017 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegroting worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2017, zoals deze door het CPB in de MEV 2017 zijn verwerkt.

GroenLinks intensiveert in zijn tegenbegroting voor 2017 per saldo 1,7 mld euro, met name in milieu en ontwikkelingssamenwerking. GroenLinks trekt extra geld uit voor met name een tender voor energiebesparing en bezuinigt vooral op topsectoren en infrastructuur. De partij verzwaart de EMU-relevante lasten met 1,7 mld euro. De partij verlaagt de lasten voor gezinnen door de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting te verhogen en verzwaart de lasten door de derde en vierde belastingschijf aan te passen. De lasten op bedrijven worden verhoogd. GroenLinks houdt in zijn tegenbegroting het EMU-saldo in 2017 ex ante gelijk ten opzichte van de Macro Economische Verkenning (MEV).

Downloads

Auteurs

Wim Suyker
Krista Hoekstra
Joost van Gemeren