9 april 2001

Theorie, Methodologie en beschrijvende Statistieken over Diensten en Dienstenhandel

Snelle technologische veranderingen in de informatie- en communicatietechnologie, dalende transportkosten en deregulering van de dienstenmarkten zijn de oorzaak dat de handel in diensten in toenemende mate mogelijk en belangrijk zijn geworden.

Omdat internationalisering van diensten is uitgegroeid tot een actueel onderwerp in de huidige economische realiteit, staat internationale liberalisatie van diensten ook in de schijnwerpers van de belangstelling bij multilaterale handelsbesprekingen. Geїnteresseerd geraakt door deze ontwikkelingen, zijn theoretici die gespecialiseerd zijn in handel, begonnen met het bestuderen van de beslissende factoren van dienstenhandel. scriptie probeert een eerste impuls te geven aan empirisch onderzoek naar de beslissende factoren van de dienstenhandel door de patronen in de internationale handel in kaart te brengen. De onderzoeken zijn stevig ingebed in een analytisch raamwerk van de aard en kenmerken van diensten. Bovendien is het van belang voor het raamwerk om de effecten van liberalisering en bescherming van dienstenhandel op specialisatiepatronen te onderzoeken.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Gert Jan Linders

Lees meer over