11 juli 2006

Tobacco taxation in the European Union

In de loop van dit jaar dient de Europese Commissie een rapport aan te bieden aan de Raad van Ministers en het Europese Parlement met haar ideeën over het toekomstige tabaksaccijnsbeleid in de Europese Unie (EU).

 In een in 2004 door de Commissie uitgegeven publicatie gaf zij als haar mening te kennen dat de consumptie van tabak diende te worden teruggedrongen door verhoging van de tabaksaccijnzen en dat harmonisatie moest plaatsvinden op basis van specifieke tarieven (vaste bedragen per duizend sigaretten).

Dit paper bestudeert en beoordeelt het Europese tabaksaccijnsbeleid. Het steunt een grotere nadruk op specifieke tarieven, maar merkt op dat er conceptuele en empirische grenzen zijn aan buitensporig hoge tabaksaccijnzen. Rokers draaien op voor de kosten die zij veroorzaken en de smokkel van sigaretten door de georganiseerde misdaad ondermijnt de gezondheid en de belastingopbrengst.

Downloads

Auteurs

Sijbren Cnossen