23 juli 2008

Toegangsregulering en de adoptie van VoIP

In dit paper analyseren we de effecten van toegangs- en eindgebruikersprijsregulering van PSTN-netwerken op de adoptie van een nieuwe technologie in de vorm van VoIP. Deze publicatie is Engelstalig.

De introductie van pakketgeschakelde telefonie in de vorm van VoIP leidt tot zorgen over de huidige vorm van toegangsregulering, die ooit is ontworpen voor traditionele telefonie op PSTN-netwerken. In het bijzonder laten we zien, onder endogene consumentenkeuzen tussen PSTN en VoIP, dat hogere tarieven voor gespreksafgifte op het PSTN-netwerk leiden tot een lagere kans van slagen voor VoIP en tot lagere winsten van operators die alleen VoIP aanbieden.

Auteurs

Paul de Bijl
M. Peitz