Kopafbeelding publicaties CPB

Toekomst voor de zorg

CPB Boek 7, 21 maart 2013

Het Centraal Planbureau over de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. De stijgende zorguitgaven, medische ontwikkelingen en toenemende individualisering plaatsen ons voor moeilijke keuzes.

Lees het bijbehorende persbericht of bekijk de presentatie van Casper van Ewijk.

Gedrukte exemplaren van dit CPB Boek zijn helaas niet meer beschikbaar en aldus ook niet meer te bestellen.

Ook is er een uitgebreide Engelstalige samenvatting beschikbaar, gepubliceerd als CPB Policy Brief 2013/03 'The future of health care'.

De auteurs Casper van Ewijk, Albert van der Horst en Paul Besseling gaan in op de keuzemogelijkheden betreffende de toegankelijkheid en financiering van de zorg waar de Nederlandse samenleving de komende jaren voor staat.

Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik van en betalen ervoor. Niets wijst erop dat in de toekomst gezondheid en zorg in belang zullen afnemen. Integendeel, wij worden steeds ouder, maar ook chronische ziekten nemen toe; de medische mogelijkheden nemen toe, maar de zorg legt ook een steeds groter beslag op onze bestedingen.

'Toekomst voor de zorg' laat zien voor welke keuzes de Nederlandse samenleving wordt geplaatst: keuzes over de inrichting van het zorgstelsel en over de hoogte van de bijdrage. Keuzes die sterk op ons afkomen als consumenten steeds kritischer worden en de medische technologie voortschrijdt. 'Toekomst voor de zorg' is geschreven voor iedereen die wil meedenken over de toekomst voor de Nederlandse gezondheidszorg.

Deel deze pagina