24 september 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

Het CPB wordt regelmatig gevraagd om na te gaan of investeringsprojecten in aanmerking komen voor een Rijkssubsidie (bijvoorbeeld uit het FES-budget of het Budget Nota Ruimte).

In dit memorandum wordt kort uitgelegd wat de welvaarteconomische voorwaarden voor subsidieverlening zijn en hoe deze in projectbeoordelingen worden toegepast.

Eerst bespreken we het doel van de projectbeoordeling, daarna gaan we in op de voorwaarden en de invloed ervan op het eindoordeel over het project en ten slotte geven we verdere referenties en een voorbeeld.

Auteurs

Ioulia Ossokina