17 november 2006

Toelichting n.a.v. vragen over houdbaarheid overheidsfinanciën

Dit memorandum geeft een toelichting op enkele veelgestelde vragen rond de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

  1. 'Ziet het CPB vergrijzing alleen maar als probleem? Het is toch mooi dat we ouder worden?'
  2. 'Zal de gemiddelde levensduur niet nog aanzienlijk verder stijgen, waardoor de vergrijzingsproblemen nog toenemen?'
  3. 'Leidt stijging van de gemiddelde levensduur wel tot hogere zorgkosten?'
  4. 'Is het CPB niet te pessimistisch / optimistisch over de ontwikkeling van de zorgkosten?'
  5. 'Rekent het CPB niet met te lage rendementen en is het daarom te somber?'
  6. 'Zullen sterk stijgende successierechten het vergrijzingsprobleem niet sterk verminderen?'
  7. 'Waarom houdt het CPB geen rekening met het effect van vergrijzing op andere overheidsuitgaven, bijvoorbeeld voor criminaliteit?'
  8. 'Heeft het CPB het vergrijzingsprobleem gehalveerd?'

Lees meer over