21 september 2010

Toelichting ontwikkeling winstgevendheid MEV 2011

In paragraaf 3.2.2 van de MEV 2011 wordt de ontwikkeling van de winstgevendheid besproken. De winstquote van de productie in Nederland is een indicator voor de rentabiliteit van de investeringen en de ruimte die bedrijven hebben om investeringen te financieren uit ingehouden winsten.

De berekening van de winstquote kent een aantal technische aspecten, die de economische interpretatie moeilijker maken. Deze hebben vooral te maken met de toegerekende vergoeding voor geleverde bankdiensten. In de MEV 2011 ontbreekt de ruimte om diep in te gaan op deze berekeningen.

Dit memo geeft aanvullende details over de berekening en de interpretatie van de winstquote.

Auteurs

Lees meer over