31 maart 2015

Toelichting op de effecten van eigen betalingen in de zorg

Binnen 'Zorgkeuzes in Kaart' zijn verschillende vormen van eigen betalingen in de curatieve zorg onderzocht. De analyses en uitkomsten van de maatregelen zijn gebaseerd op empirisch onderzoek en de expertise van deskundigen. In deze bijlage wordt als achtergrond ingegaan op de literatuur over de effecten van eigen betalingen in de zorg.
Main image

Verder wordt toegelicht hoe de beschikbare onderzoeken zijn geïnterpreteerd en gebruikt bij de kwantificeringen van de maatregelen.

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar het effect van eigen betalingen in de zorg. De belangrijkste onderzoeken uit de Verenigde Staten en Nederland worden besproken. In hoofdstuk 3 worden kanttekeningen bij de toepasbaarheid van de resultaten van deze onderzoeken gegeven. Vanwege verschillen in gezondheidszorgstelsels kunnen uitkomsten van deze empirische onderzoeken niet direct worden toegepast op de huidige Nederlandse gezondheidszorg.

In hoofdstuk 4 wordt toegelicht hoe de effecten voor Nederland zijn berekend op basis van de resultaten uit het empirisch onderzoek.

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij: CPB Boek 14 'Zorgkeuzes in Kaart: Analyse' en CPB Boek 15 'Zorgkeuzes in Kaart: Technische uitwerking'.

Contactpersonen

Foto Minke Remmerswaal
Minke Remmerswaal +31 6 11110450 Lees verder
Foto Rudy Douven
Rudy Douven +31 6 15589095 Lees verder
Paul Besseling Lees verder

Lees meer over