3 september 2018

Toelichting raming zorguitgaven voor mlt en houdbaarheid

Het CPB heeft op verzoek van het ministerie van Financiën een notitie geschreven waarin de systematiek van de middellangetermijnverkenning (mlt) om de stijging van de zorguitgaven te bepalen vergeleken wordt met de systematiek van de houdbaarheidsstudies.

In de mlt hanteert het CPB een andere systematiek om de stijging van de zorguitgaven te bepalen dan in de houdbaarheidsstudies. Dit verschil in aanpak is terug te voeren op het doel van beide studies. Deze CPB Notitie geeft een toelichting op het waarom van deze verschillen.