12 maart 2008

Twee kwantitatieve scenarios voor de toekomst van de industrie in Europa

Dit document presenteert twee scenario's voor de toekomst van de industrie in Europa met verschillende trends voor globalisering, technologische vooruitgang en energie-efficiëntie.

We concluderen dat de verschuiving naar een diensteneconomie zich waarschijnlijk voortzet met een bijbehorende verschuiving van de werkgelegenheid.

De industriële productie blijft echter toenemen en blijft belangrijk voor de handel in Europa. De industriesectoren die het meest internationaal georiënteerd zijn, worden ook het meest beïnvloed. Dit zijn chemie, rubber en plastic, machines en apparaten, textiel en kleding en hout en overige industrie. R&D-beleid en interne-marktbeleid in Europa kunnen een significante positieve invloed op industriële productie hebben. Dit beleid verandert niet de trend van Europa's dalende aandelen in de wereld productie en handel, maar zwakt deze daling wel af. Dit geldt in het bijzonder voor de chemie, rubber en plastic en machines en apparaten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Downloads

Auteurs

Gerard Verweij